Met de Kempense Basketbalacademie maken we sterke dorpsclubs met basketbal en vrienden voor het leven. We versterken zo de sociale cohesie, de democratische participatie  en ook de fysieke , mentale en sociale gezondheid.

Ik ben Jan, en ik ben bruggenbouwer bij de Kempense Sportacademies.  

Onze academie is een netwerkorganisatie die basketbalclubs in de Sportregio Zuiderkempen verbindt, begeleidt en versterkt.

8 lokale overheden slaan hiervoor de handen in elkaar en voorzien 2 FTE's voor de Kempense Sportacademies en werkingsmiddelen per academie.

Typisch voor ons is dat we kiezen voor langdurende projecten. Hiermee pakken we diepgewortelde problemen ten gronde aan, want de clubs met hun vrijwilligers hebben het op diverse vlakken moeilijk tegenwoordig. Verder bundelen we alle mogelijke krachten van mensen en organisaties die een steentje kunnen bijdragen. .

Met het project ‘clustersclubs’ brengen we in de eerste fase basketbalclubs samen en laten hen in dialoog gaan zodat ze elkaar beter leren kennen. Zodra clubs eenzelfde stip hebben gekozen vormen zij een cluster. Samen maken we een projectplan. De daaropvolgende jaren brengen we het plan in de praktijk, steeds in co- creatie. Waarderen en feestvieren vormen de rode draad.

Met 1 actieve cluster en 5 betrokken basketbalclubs (en nog 8 andere clubs buiten de Sportregio Zuiderkempen) bevinden we ons in de groeifase en wéten we dat de methodiek werkt. We geven de clubs een duwtje in de rug om sterk te zijn zodat mensen er vrienden voor het leven kunnen maken.

Benieuwd waar we zullen staan in 2024, dan bestaan de Kempense Sportacademies binnen de Sportregio Zuiderkempen 15 jaar.

Hoe leuk zou het wel niet zijn als we meer clusterclubs kunnen organiseren? Dan hebben we meer bruggenbouwers nodig.

 

(Gemaakt door Jan Cuypers tijdens de opleiding Social Sportup bij Sociale  Innovatiefabriek, 2021)