Jeugdsportnet Zuiderkempen legt enkele accenten die fungeren als rode draad. 

 • Gelukkige verenigingen met trotse leden (sinds 2023)
 • Sociaal en impactgedreven (sinds 2021)
 • Jongeren (sinds 2021)
 • Waarderen (sinds 2019)
 • Vrijwilligers (sinds 2016)
 • Fitte jeugdsportclubs (sinds 2009)
 • High5 ... voor een positieve clubsfeer (sinds 2009)
 • Sporten, spelen en bewegen (sinds 2009)

 

 

Sociaal en impactgedreven (vanaf 2021)

Sinds de opleiding Social Sportup (2020 - oktober 2021), waarvoor de Kempense Sportacademies werden geselecteerd door de Sociale Innovatiefabriek en Sport Vlaanderen,  hanteren we het  Impact Driven Business Model (IDBM) en de Theory Of Change( TOC). 
Eerder al werd geconcludeerd door Jeroen Scheerder (KUL) en Jos Verschueren (VUB) dat de Kempense Voetbalacademie een vooral een sociaal project is. 

 

Jongeren (vanaf 2021)

Tijdens de denk- en beslisdag van 01/12/2020 werd beslist om jongeren te laten participeren. Dit gebeurt via de Actief Lerende Netwerken. 

 

Waarderen (vanaf 2019)

Het waarderen van verwilligers is van bijzonder groot belang. 

In persoonlijke contacten, teksten, ... schuilt telkens weer de waarderingreflex. 

De dag van de samenwerking is dé waarderingsdag bij uitstek. Verantwoordelijken per sporttak komen samen en blikken terug en vooruit.

 

Vrijwilligers (vanaf 2016)

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox-vrijwilligers-bedanken/Sportclubs leven dankzij de vele vrijwilligers. Dadelijks dragen zij op belangrijke wijze hun steentje bij.

Een degelijke vrijwilligerswerking opzetten en aan de gang houden gaat absoluut niet vanzelf. Koen Vermeulen, expert vrijwilligerswerk, geeft tijdens een 5-delige opleiding in 2015 bij Jeugdsportnet Zuiderkempen zijn gouden tips.   

Jeugdsportnet KDR gaat samen met clubs op maat aan de slag bij bijzondere vragen

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox-vrijwilligers-bedanken/Sportclubs leven dankzij de vele vrijwilligers. Dadelijks dragen zij op belangrijke wijze hun steentje bij.

Een degelijke vrijwilligerswerking opzetten en aan de gang houden gaat absoluut niet vanzelf. Koen Vermeulen, expert vrijwilligerswerk, geeft tijdens een 5-delige opleiding in 2015 bij Jeugdsportnet Zuiderkempen zijn gouden tips.   

Jeugdsportnet KDR gaat samen met clubs op maat aan de slag bij bijzondere vragen.  

Tip 1 : Zoek een vrijwilligerscoördinator.

Tip 2: Vraag potentiële vrijwilligers om het komend sportjaar één maal te helpen.

Tip 3: Organiseer een ontmoetingsmoment met je vrijwilligers en luister naar hen/vraag hun mening.

Tip 4: Maak een plan over de vrijwilligerswerking binnen je sportclub.

Tip 5 : Voer de concrete acties uit.

Tip 6: Bedank geregeld op gepaste wijze alle vrijwilligers. Vind hier inspiratie.

 

Mail naar info@jeugdsportnetkdr.be voor meer info.

 
 

Fitte jeugdsportclubs (vanaf 2009)

Fit zijn in je lichaam en in je hoofd. Het helpt om een leven lang gelukkig te zijn. 

In jeugdsportclubs kunnen kinderen en jongeren fit worden door te spelen, sporten en bewegen.

Jeugdsportnet Zuiderkempen zet samen met uw club een fitplan op.

Mail naar info@jeugdsportnetkdr.be voor meer info.

 

Heel wat sportclubs zetten zinvolle acties op : 

 • water drinken tijdens trainingen en wedstrijden
 • fruit eten na de training
 • fruit eten tijdens de wedstrijdpauze (fruitbox bij KSK Kasterlee)
 • gezond ontbijt tijdens sportstage
 

High5 ... voor een positieve clubsfeer (vanaf 2009)

Lang en gelukkig leven ... daar gaan we voor.

Een positieve clubsfeer draagt bij tot een goed gevoel bij jong en oud. 

Jeugdsportnet KDR zet samen met uw club een fairplayplan op.

Mail naar info@jeugdsportnetkdr.be voor meer info.

 

Panathlonboek 'Ethisch coachen in de jeugdsport'

Met de actie Panathlonboek ‘Ethisch coachen in de jeugdsport’ pikken we een gesmaakte actie van vroeger nl. ‘Een gasttrainer in mijn club’ terug op en steken het in een ethisch jasje. Externe experts komen in de club/school/kinderopvang, … en gaan op een uitmuntend niveau rechtstreeks aan de slag met kinderen/jongeren. De vaste trainer-coach/leraar/begeleider, … evenals collega’s zijn aanwezig en ervaren/voelen/… het positief-realistische sport-, spel- en leerklimaat.

Panathlonsterren

Met de actie ‘Panathlonsterren’ willen we ‘ethiek in de sport’ duurzaam in de kijker te zetten. Op participatieve wijze stellen we met een diversiteit aan partners een plan op. Hiermee geven we een vervolg aan de ‘grootste Panathlonvlag (die sinds december 2016 op 12 meter hoogte boven het sportpark in de gemeente Dessel wappert) met bijbehorende infobord. Wij denken hierbij o.a. aan een ‘wall of fame’ van Panathlonsterren waarmee sporters uit Kasterlee, Dessel en Retie van internationaal niveau, die de ethiek hoog in het vaandel dragen, als inspiratiebron fungeren. Meer laagdrempelige initiatieven zijn eveneens mogelijk.

Panathlon TV 'Sporten is plezant'

‘Panathlon TV ‘Sporten is plezant’ brengt in eerste instantie wedstrijden in beeld gespeeld door het hoogst spelende team van de club die een aantal rituelen en handelingen met ethisch accent bevatten.

 

Sporten, spelen en bewegen (vanaf 2009)

Jeugdsportnet Zuiderkempen wil, samen met ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven en andere betrokkenen, iedereen tussen 3 en 18 jaar in Kasterlee, Dessel en Retie stimuleren om een leven lang te sporten.
 • We focussen :
  • Sporten, spelen en bewegen is voor kinderen en jongeren een goede manier om tegemoet te komen aan de natuurlijke behoefte om te bewegen. Via veelvuldig en gevarieerd bewegen ontwikkelt de algemene brede motoriek die de noodzakelijke basis vormt van sportspecifieke motoriek. Degelijke sport – en beweegcompetenties dragen bij tot een leven lang plezierig sporten.
  • Kinderen en jongeren blijven fit door dagelijks te bewegen, van water drinken een gewoonte te maken en door gezond te eten. Een degelijke basisfitheid heeft een positieve invloed op een leven lang sporten, spelen en bewegen en op het algemeen welbevinden.
  • Respect voor zichzelf en anderen bij zowel winst als verlies is de ideale high 5 spirit om fair te sporten en een positieve sfeer te creëren als basis voor een leven lang sporten.
 •  We bouwen aan stevige fundamenten :
  • Partners met een gelijkaardige missie bundelen de krachten die leiden tot stabiele en sterke samenwerkingsverbanden.
  • Bekwame en gepassioneerde begeleiders gaan samen met kinderen en jongeren op weg om hun talenten te ontwikkelen.
  • Wijze beleidsplannen staan garant voor een duurzame, autonome en zelfverantwoordelijke organisatie.
  • Vrijwilligersvriendelijke sportverengingen hebben voldoende vrijwilligers om een kwaliteitsvolle en duurzame werking te creëren, scholen hebben extra vrijwilligers bij bijzondere sportactiviteiten en ouders, familie en vrienden begeleiden de kinderen en jongeren tijdens vrije speelmomenten. Krachtige sportverenigingen, scholen met ondersteuning en openbare ruimten die optimaal benut worden zijn een ideale setting voor kinderen en jongeren om te sporten, spelen en te bewegen.
 •  We creëren een zinvol aanbod :
  • Het huidige aanbod van sportverenigingen, scholen en gemeenten verder optimaliseren.
  • Indien nuttig wordt in onderling overleg met sportverenigingen, scholen en gemeenten een versterkend en/of aanvullend aanbod georganiseerd dat aansluit bij haalbare en realistische doelen uit de beleidsplannen.
  • Eigen activiteiten worden georganiseerd door Jeugdsportnet KDR indien deze een meerwaarde betekenen.
 • Taken van de jeugdsportverenigingen en scholen :
  • Blijvende inzet voor sport, spel en beweging bij jeugd.
  • Aandacht voor focus sport, fit en fair.
  • Optimaliseren van de basisfundamenten (waar nodig en nuttig) : een wijs beleidsplan, vrijwilligersvriendelijke organisatie, bekwame trainers/lesgevers met passie en een breed stabiel netwerk.
 • Taken van Jeugdsportnet KDR
  • Informeren
  • Opleiden en bijscholen
  • Nudging … duwtje in de rug
  • Aanvullend organiseren
  • Aanvullend meten
  • Erkennen