Jeugdsportnet ZK
 
Beleid Jeugdsportnet

We bundelen met grote fierheid alle krachten voor stevige, open en sociale Kempense dorpsclubs met sport en vrienden voor het leven. We versterken zo de maatschappelijke cohesie, de democratische participatie en ook de fysieke, mentale en sociale gezondheid.
Onder de noemer 'Jeugdsportnet Zuiderkempen' bouwen we een actieve sportregio mede onder impuls van de gemeente Kasterlee, Dessel, Retie, Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal. Vanuit onze Kempense identiteit maken we elkaar beter en creëren we samen met experts en sterke partners met passie een nieuwe dimensie voor een attractieve en efficiënte sport- en beweegwereld. 

 

 • We zijn goede mensen.
 • Wij zijn allemaal vrijwilligers met rondom ons enkele professionals.
 • We sporten met plezier volgens onze beste mogelijkheden. 
 • We innoveren.
 • We werken samen. 
 • We creëren een unieke meerwaarde.
 • We delen onze kennis.
 • We hebben en open en transparante cultuur.

 

Van 2023 tot 2026 focussen we op de uitdaging van Sport Vlaanderen, die past binnen het DNA van de Kempense Sportacademies, om trainers in sportverenigingen te werven en te behouden. We winnen een mooie subsidie, dankzij de beste score van de jury, met ons project 'De trainer op 1' in het kader van de oproep 'Meer trainers naar de sport' en werven hiermee een extra sportclubondersteuner aan.
Ondertussen is de tijd rijp om enkele nieuwe sportacademies op te starten.

Vanaf 2021 hanteren we een impactgedreven model (IDBM) en de Theory of Change (TOC). Dankzij de Sociale Innovatiefabriek en Sport Vlaanderen krijgen we de kans om, in het kader van het project Social Sportup, onze methode te verfijnen. 
We onderscheiden ons door een sterk veranderingsritme dat verandering van de structuur en cultuur in gang zet en op gang houdt  We doen dit door langdurende processen via sterke samenwerkingsverbanden op te zetten waarbij stap voor stap zoveel mogelijk partners zich kunnen binden.(inktvlekstrategie).

Vanaf 2020 verbreden we van 3 naar 8 deelnemende gemeenten.

Vanaf 2016 gaan we meer en meer systematisch te werk. 
We werken samen per sporttak om per club een sterk bestuur, een sterke jeugdopleiding en sterke samenwerking te realiseren. 
Een essentieel gezamenlijk doel waarvoor we gedurende minstens een periode van 5 jaren de krachten bundelen is een onderdeel van het beleide van de deelnemende clubs.   

De strategie van 2009 tot 2015 legt het accent op onze sporters, onze coaches, onze ouders/grootouders, onze omgeving en het groeien stap voor stap.

Droom, deel je passie, creeer nu en schitter voor altijd in een mooie wereld.

Om een degelijk beleid te voeren laten we ons inspireren. 

Jeugdsportnet Zuiderkempen legt enkele accenten die fungeren als rode draad. 

 • Gelukkige verenigingen met trotse leden (sinds 2023)
 • Sociaal en impactgedreven (sinds 2021)
 • Jongeren (sinds 2021)
 • Waarderen (sinds 2019)
 • Vrijwilligers (sinds 2016)
 • Fitte jeugdsportclubs (sinds 2009)
 • High5 ... voor een positieve clubsfeer (sinds 2009)
 • Sporten, spelen en bewegen (sinds 2009)

© 2020, website powered by Twizzit.com