Academies
 
Basketbalacademie
 
Beleid

Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door expert Mario Hendriks.

Met grote fierheid bundelen we alle krachten voor stevige, open en sociale basketbalclubs met basket en vrienden voor het leven. Zo versterken we de maatschappelijke cohesie, de democratische participatie en ook de fysieke, mentale en sociale gezondheid.

We geven iedereen de kans om een leven lang dicht bij huis te basketballen, elk op zijn/haar eigen manier en niveau. 

Onder de noemer 'Kempense Basketbalacademie' bouwen we een actieve basketbalregio, mede onder impuls van de gemeente Kasterlee, Dessel, Retie, Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal. Vanuit onze Kempense identiteit versterken we elkaar en creëren samen met experts en sterke partners met passie een nieuwe dimensie voor een attractief en efficiënt jeugdbasketbal. 

 

 

Twee keer per jaar komt een afvaardiging (voorzitter jeugdbestuur en hoofdtrainer jeugd) van alle betrokken basketclubs bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Basketbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.   

(Bij de Kempense Basketbalacademie is er 1 jaarlijkse denkdag voor eht 3X3 microbenproject) 

De Kempense Basketbalacademie is een verankerd regionaal netwerk in de Antwerpse Kempen.
Zij is een aanspreekpunt en solide partner om overkoepelende doelstellingen sneller te bereiken. 

De Kempense Basketbalacademie is een sterk samenwerkingsverband van 5 basketbalclubs, 8 gemeenten en 4 partners.
In de periode 2011-2022 waren 10 extra basketbalclubs uit de Kempen betrokken in het kader van het 3X3 microbenproject dat vanaf 2022-2023 in onderling overleg wordt verder gezet door de vzw Hoops & Dreams.

© 2020, website powered by Twizzit.com