Beleidstools

 

Denk - en beslisdag

Opleidingstraject voor trainers

 

Toekomst Jeugdvoetbal in Geel 

Op geregelde tijdstippen komen denkers samen om van gedachten te wisselen over de toekomst op middellange en lange termijn van het Geelse jeugdvoetbal. Als de tijd rijp is worden ideeën omgezet in concrete acties nadat ze zijn goedgekeurd tijdens het semestrieel denk- en beslisoverleg. 

  • maandelijks kort overleg voor TVJO's vanaf 2022-2023
  • Keepersproject vanaf 2022-2023
  • Ondertekenen formulier samenwerkingsverband Voetbal Vlaanderen vanaf 2022-2023

 

Subsidies

  • 2022-2023: subsidies voor Jeugdvoetbal in Geel '10-wekenchallenge' vanuit Sport Vlaanderen
  • 2020-2021: subsidies voor 'Jeugdvoetbal in Geel' vanuit Voetbal Vlaanderen

 

 

Persberichten