Twee keer per jaar komen afgevaardigden van de betrokken voetbalclubs (voorzitter jeugdbestuur en TVJO) en de lokale overheid (schepen voor sport en deskundige sport) per cluster bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Voetbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.